K-Flex Twin Solar System New

K-Flex Twin Solar System - Novinka

Ideální kompletní systém navržený pro izolace rozvodů topných solárních systémù odolný vùči vysokým teplotám

K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM umožòuje rychlé a jednoduché propojení akumulační nádrže a solárních panelù. Předizolované trubice jsou dodávány v rùzných délkách. Pro konkrétní montáž tak zvolíte optimální kombinaci pro snížení pracovní náročnosti a minimalizaci počtu spojù. Kompletní systém tak přináší úspory času pøi montáži.

Systém byl navržen pro snížení tepelných ztrát rozvodů na minimum, je odolný vùči chemickým i atmosferickým podmínkám a je UV rezistentní.

K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM se skládá z:

  • flexibilní trubice z nerezové oceli AISI 316L
  • ovládací kabel ventilù
  • tepelná izolace K-Flex Solar - elastomerní pěna ze syntetického kaučuku s vysokou tepelnou odolností
  • speciální UV ochranná folie s vysokou odolností vùči mechanickým, chemickým i klimatickým vlivùm
  • kompletní příslušenství pro spoje
  • montážní příslušenství

Montážní příslušenství

K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM parametry

Použití pro teplotní rozsah od -50°C do +150°C
Tepelná vodivost λ podle EN ISO 8497 (DIN 52613) 0,040 W/(m-K) pøi +20°C
0,042 W/(m-K) pøi +40°C
0,045 W/(m-K) pøi +60°C
Hoølavost podle DIN 4102 B2- DIN 4102; CL1 BS 476 PT 7
Korozní rizika DIN 1988/7, pH neutrální

K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM montážní postup

Montážní postup

Propojení