Menu Zavřeno

Lepidlo K‑Flex K414, K420 a K425

Popis a aplikace lepidla K‑FLEX K414 / K420

Lepidlo K‑Flex K414 / K420 je jednosložkové středně viskózní polychloroprenové lepidlo pro nejrůznější typy aplikací izolací K‑Flex.
Lepidlo je vhodné pro lepení kaučukových izolací vzájemně k sobě tak i pro lepení k podkladu a to především ocelových nebo plastových potrubních systémů nebo nádrží. Hlavní vlastnosti jsou: vysoká tepelná odolnost a rychlé tuhnutí.

Návod na použití

 • Před použitím lepidlo důkladně promíchejte.
 • Pokud by lepidlo příliš zhoustlo, zřeďte jej originálním čističem K‑Flex. Nepoužívejte jiná ředidla. Při nízké okolní teplotě lepidlo neřeďte, ale nechte jej zteplat ideálně na teplotu 20 °C.
 • Při použití velkého balení lepidla odlijte menší množství do samostatné nádoby, zabráníte tak předčasnému vysychání.
 • Lepená plocha musí být důkladně očištěná, suchá a zbavená mastnoty. Pro očištění použijte originální čistič K‑Flex.
 • Lepidlo nanášejte v tenké rovnoměrné vrstvě na obě plochy, které budete slepovat.
 • Povrch lepidla nechte chvilku zavadnout (5−7 minut), poté můžete mírným tlakem přilepit k sobě.
 • Zbytky lepidla odstraňte čističem K‑Flex.
 • Doba úplného vytvrzení spoje je 36 hodin, teprve poté spoj nabude plné pevnosti. S nátěrem, opláštěním nebo použitím krycích lepících pásek a podobně vyčkejte do úplného vytvrzení spoje.
 • Lepení izolací nelze provádět na zařízení v provozu (pod tepelnou zátěží).
 • Ideální teplota aplikace je 20°C. Lepidlo nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo větších než 30°C. Nepracujte na přímém slunci.
 • Doba použitelnosti je 12 měsíců.
 • Ideální teplota skladování 10°C až 30°C, chraňte před mrazem.

Technické parametry lepidla K‑Flex K414

Vydatnost lepidla K414 při celoplošném lepení je zhruba 5–8 m²/litr v závislosti na savosti povrchu a způsobu aplikace.
Aplikace je možná pumpičkou se štětečkem, štětcem nebo válečkem.
Aplikační vrstva: 100–150 g/m2.
Specifická hustota: 0,85 kg/litr (+/-0,05 kg/litr)
Viskozita při 20°C: 600 mPa•s (+/-50 mPa•s)
Barva: hnědo-žlutá

Technické parametry lepidla K‑Flex K420

Aplikační vrstva: 100–150 g/m2.
Specifická hustota: 0,85 kg/litr (+/-0,05 kg/litr)
Viskozita při 20°C: 700 mPa•s (+/-50 mPa•s)
Barva: žlutá
Lepidlo K420 je možné po zředění i stříkat.

lepidlo K-Flex K414
lepidlo K‑Flex K414

Popis a aplikace lepidla K‑FLEX K425

Lepidlo K‑Flex K425 je dvousložkové lepidlo pro lepení kaučukových izolací na vysokoteplotní aplikace s povrchovou teplotou do 150°C. Lepidlo je vhodné také pro lepení kůže, tkanin, přírodní a vulkanizované pryže (SBR).
Do lepidla se přimíchává 5 % tužidla DESMODUR RFE pro zlepšení přilnavosti, tepelné odolnosti a voděodolnosti.

Návod na použití

 • Před použitím obě složky promíchejte. Lepidlo smíchejte s tužidlem, důkladně promíchejte.
 • Lepená plocha musí být důkladně očištěná, suchá a zbavená mastnoty. Pro očištění použijte originální čistič K‑Flex.
 • Lepidlo nanášejte v tenké rovnoměrné vrstvě na obě plochy, které budete slepovat.
 • Povrch lepidla nechte zavadnout (10−15 minut). U vysoce nasákavých povrchů je doporučena aplikace druhé vrstvy lepidla po několika minutých. Poté můžete mírným tlakem přilepit k sobě (5−10 sekund).
 • Zbytky lepidla odstraňte čističem K‑Flex.
 • Doba úplného vytvrzení spoje je 72 hodin, teprve poté spoj nabude plné pevnosti.
  S nátěrem, opláštěním nebo použitím krycích lepících pásek a podobně vyčkejte do úplného vytvrzení spoje.
 • Lepení izolací nelze provádět na zařízení v provozu (pod tepelnou zátěží).
 • Ideální teplota aplikace je 20°C.
  Lepidlo nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo větších než 30°C.
  Nepracujte na přímém slunci.
 • Doba použitelnosti je 12 měsíců.
 • Ideální teplota skladování 10°C až 30°C, chraňte před mrazem.

Technické parametry lepidla K‑Flex K425

Vydatnost lepidla K425 při celoplošném lepení je zhruba 4–6 m²/litr v závislosti na savosti povrchu a způsobu aplikace.
Aplikace je možná štětcem nebo válečkem.
Aplikační vrstva: 130–150 g/m2.
Specifická hustota: 0,85 kg/litr (+/-0,05 kg/litr)
Viskozita při 20°C: 1550 – 2000 mPa•s (+/-200 mPa•s)
Barva: hnědo-žlutá

lepidlo K-Flex K425
lepidlo K‑Flex K425

Balení lepidel a čističe

Lepidlo K414

 • 0,5 L / 20 ks v kartonu
 • 0,8 L / 20 ks v kartonu
 • 2,6 L / 6 ks v kartonu

Lepidlo K420

 • 2,6 L / 6 ks v kartonu

Lepidlo K425

 • 0,85 L / 20 ks v kartonu

Čistič K‑Flex

 • 1,0 L / 12 ks v kartonu

Speciální čistič K‑Flex

Speciální ředidlo a čistič K‑Flex byl speciálně vyvinut pro odmašťování kovů a očištění podkladu před nanesením lepidla K‑Flex. Slouží také na čištění štětců a nástrojů nebo také k ředění lepidla K414 a K420 v případě, že je příliš husté.

Technické parametry čističe K‑Flex

Složení směsi: ethylacetát / aceton / heptan
Barva: Bezbarvá, Zápach: Charakteristický pro rozpouštědlo
Specifická hustota: 0,75 kg/litr (+/-0,05 kg/litr)
Vysoce hořlavá látka
Doba použitelnosti

Varování a doporučení:

Vysoce hořlavá látka
Skladovat v dobře větraném prostoru v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla
Hašení práškovým hasícím přístrojem
Skladovat při teplotách 10°C až 40°C.
...Dále viz bezpečnostní list...

čestič K-Flex
čistič K‑Flex

Výrobce L’isolante K‑FLEX a společnost IZOLTECH s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu dat a technických parametrů bez oznámení.