Izolace rozvodů se zpřísněnými bezpečnostními a ekologickými požadavky

  • plošná izolace vhodná do 150°C pro obory vyžadující zpřísněné podmínky s důrazem na bezpečnost a ekologické požadavky
tech. list technický list cz
  • tepelná izolace pro použití na volném moři
  • tepelné izolace pro ropné, petrochemické a chemické provozy
tech. list technický list cz

Pro další informace a seznámení s kompletním sortimentem kontaktujte obchodního zástupce.